POWER JÓGA

Cvičení jógy s Renatou v neděli od 10:00 hod.
Termíny lekcí: 24.6., 8.7., 22.7., 29.7.2018

Ceny Power jógy:

Na lekce je nutné se předem telefonicky objednat na čísle: +420 595 172 698.
 • Cena jedné lekce je 120 Kč
 • Zakoupit si můžete také balíček Power jóga + sauna za 250 Kč
 • Podložky jsou k dispozici ZDARMA.
 • V prodeji jsou také PERMANENTKY
  • 5 lekcí + 1x vstup do sauny za 600 Kč

Základní pravidla cvičení power jógy a jiných dynamických stylů jógy.

Při cvičení powerjógy je vhodné dodržovat níže uvedená pravidla. Dodržováním těchto zásad docílíme správného a účinného cvičení.

 • Pravidelně pomalu, hluboce a klidně dýcháme.
 • Cvičení provádíme bez velkého násilí s vyloučením přílišného napětí nebo bolesti.
 • Nesnažíme se za každou cenu zvládat náročné polohy, cílem powerjógy je především procítěné cvičení takových pozic, které nám vyhovují a zlepšují náš zdravotní stav a kondici.
 • Přecházení z jedné polohy do druhé je plynulé a pomalé, spojené s koncentrací pozornosti do těch částí těla, na které je cvičení zaměřeno.
 • Pokud to není nezbytně nutné, nepřicházíme do místnosti a neodcházíme z ní během probíhající lekce, ani v průběhu relaxace, respektujeme ostatní cvičící.
 • Nesoutěžíme a nepozorujeme okolní cvičící.
 • Prostor kde cvičíme, respektujeme jako klidovou a tichou zónu.
 • Zvolíme si vhodné a příjemné oblečení, které nás neškrtí a netáhne.
 • Cvičíme naboso.
 • Odložíme šperky a vše, co by nám při cvičení překáželo.
 • 2 – 3 hodiny před cvičením nejíme.
 • Před začátkem cvičení si dojdeme na toaletu.
 • Nepoužívejte žádné podpůrné léky, nepijeme energetické nápoje, nekonzumujeme potravinové doplňky.
 • Cvičíme jen tehdy, jsme-li zdrávi.
 • Necvičíme při jakýchkoli bolestech, při zánětech, zvýšeném krevním tlaku, po úrazech a operacích
 • V případě zdravotních problému, musíme konzultovat vhodnost cvičení s lékařem.
 • Některé pozice není vhodné cvičit při menstruaci.
 • Cvičení není vhodné pro těhotné ženy a děti.
 • O jakýchkoliv zdravotních omezeních informujte instruktora před začátkem lekce!

Zdravotní a provozní upozornění

Veškeré cvičební lekce a doporučení jsou určeny zdravým lidem. Vedení cvičební lekce je založeno na odborných znalostech lektorů a cvičitelů. BODiZ SPA s.r.o. (provozovatel) není jakkoli odpovědný za případné škody způsobené nesprávným používáním uvedených cvičebních doporučení, návodů a rad. Každý, kdo se účastní lekce, odpovídá za svůj zdravotní stav a do lekcí vstupuje po důkladném uvážení a na vlastní riziko a odpovědnost.

Těhotné ženy by měly navštěvovat lekce jógy pro těhotné. Stane-li se, že těhotná žena navštíví jinou lekci, než jógu pro těhotné, bere riziko sama na sebe. Dynamická jóga není vhodná pro těhotné ženy, a to především v prvním trimestru. Děti mohou navštěvovat hodiny pouze, pokud jsou na to fyzicky vyzrálé a pod dohledem a na zodpovědnost rodičů, nebo zákonných zástupců.